PRIVACYVERKLARING

Wie zijn we en wat doen we met uw gegevens?

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij, KNUROO Kring Gent, persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen via onze website. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens die we verzamelen in overeenstemming met de GDPR-regels worden verwerkt. 

Welke gegevens verzamelen we? 

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere relevante informatie die u vrijwillig verstrekt via ons ledenformulier. We gebruiken de verzamelde gegevens om u te voorzien van de gevraagde informatie.

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van updates, aanbiedingen en andere relevante informatie met betrekking tot onze vereniging. We zullen uw persoonsgegevens niet delen, verkopen of verhuren aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is.

Enkel indien u het invulformulier gebruikt om informatie te vragen over hoe u Reservist kan worden, dan worden uw gegevens gedeeld met DNR (Directie Nationale Reserve van Defensie)

Hoe beschermen we uw gegevens?

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of wijziging. We bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of uw toestemming intrekken. Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van uw rechten of als u vragen hebt over ons privacybeleid.

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en de datum van de laatste update zal worden bijgewerkt.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR-regels.